Fundacja Edukacyjna Bachalski promuje ideę wolontariatu, przedsiębiorczości i nauki języków, jest otwarta na wszystkie inicjatywy edukacyjne.
Fundację Edukacyjną Bachalski tworzą młodzi aktywni ludzie, którzy budują polską demokrację poprzez konkretne działanie, poprzez lokalną pomoc.
Fundacja Edukacyjna Bachalski daje szansę podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, a w konsekwencji umożliwia znalezienie pracy. FEB przyczynia się do przywrócenia osobom bezrobotnym wiary w siebie i perspektyw na lepsze życie, bo przecież we współczesnym świecie to edukacja jest kluczem do sukcesu.