• Gepart Biznesu 2015
  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Certyfikat Zgodności- za zgodność procesu produkcji z z wymaganiami Rozporządzenia Rady WE nr 834/2007 – Piła 2014-09-16
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów – rekomendacje nt produktu „system złączek redline do rur PE” – Poznań 25 luty 2011
  • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za zestaw dysz zraszacza statycznego firmy The Toro Company, USA – Gardenia – rok 2010