Jeszcze w 2016 planujemy rozpocząć działalność w zakresie pośrednictwa przy sprowadzaniu na polskie uczelnie wyższe zagranicznych studentów do Polski.

W związku ze zmianami demograficznymi w Polsce, Polskie uczelnie wyższe przeżywają kryzys związany z brakiem studentów. Przewidujemy, że idealnym rozwiązaniem poprawy sytuacji związanej z kryzysem ilości polskich studentów będzie pozyskanie studentów z zagranicy, dla których studia w Polsce będą płatne (tzw. płacący za naukę studenci zagraniczni – paying students).

Doświadczenie firmy JDJ Bachalski przy wysyłaniu Polaków na programy edukacyjne za granicą pokazuje, że biznes edukacyjny może wprowadzać znaczące zmiany jakościowe w edukacji, podobnie jak to się dzieje w krajach anglosaskich. Poza przyniesionym kapitałem związanym z opłatami za czesne, studenci „zostawią” w Polsce dużo pieniędzy za koszty związane z codziennym życiem. W tym widzimy przyszłość JDJ Bachalski.

Program zagraniczny student