Najważniejsze zadania na przyszłość: udoskonalanie funkcjonalności witryny, stały wzrost czytelnictwa, pozyskanie stabilnej grupy reklamodawców oraz podnoszenie atrakcyjności treści i form dziennikarskich.