Najważniejsze cele strategiczne portalu od lat pozostają bez zmian – to konsekwentne udoskonalanie funkcjonalności witryny, stały wzrost czytelnictwa, pozyskanie stabilnej grupy reklamodawców oraz podnoszenie atrakcyjności treści i form dziennikarskich.