Dostosowując się do zmian i potrzeb na rynku, grupa Bachalski zamierza inwestować w przyszłości w mieszkania i lokale dla seniorów (geriatria).

Jest to ściśle powiązane z innowacyjnymi planami z innej działalności grupy Bachalski, tj. medycyną. Grupa już teraz prowadzi pierwsze działania związane z Tele-medycyną i zamierzą odważnie inwestować w tą przyszłościową branżę (patrz więcej tutaj – link).

Już teraz można zobaczyć projekty i pierwsze wizualizacje mieszkań dla seniorów: (informacje o projektantki – link do zdjęć

Zobacz projekty mieszkań dla seniorów tutaj:

Osoby zainteresowane adaptowanie mieszkań do potrzeb seniorów, jak również zainteresowanych kupnem takiego mieszkania prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Hauba,

Tel. 605 840 640