DARIUSZ JACEK BACHALSKI
Edukacja:
1978-1983- technikum elektryczne w Gorzowie Wlkp
1983 matura, wzorowo: średnia 5.0
1983-  1990 studia na handlu zagranicznym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
1986-1987 studia językowe- biznes English na Cambridge Academy of English w Anglii. Zdany egzamin ELTS w British Council.
2005-2008 studia z organizacji i kierownictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obrona pracy z grupy kapitałowej JDJ Bachalski.
2001- 2013- liczne szkolenia zawodowe i polityczne, m. in. z   „public speaking” w kraju i za granica.
2013- ukończenie z wynikiem bardzo dobrym podyplomowych studiów z zarządzania podmiotami leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Działalność społeczna i polityczna

1983-1986 SPONZ( Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ) w Poznaniu
1987-1990 AIESEC( 1989-1990 prezydent organizacji w AE w Poznaniu)
1988-1989 przewodniczący domu studenckiego”Atol”
1998- start w wyborach do sejmiku w woj. wielkopolskiego z listy Unii Wolności, bez powodzenia
2000- Powołanie do życia fundacji edukacji bez granic DJ Bachalskiego: 2000-2007- szereg programów i projektów edukacyjnych m.in. Kursy językowe dla bezrobotnych prowadzone przez wolontariuszy( dziesięć tysięcy przeszkolonych, jeden tysiąc wolontariuszy wzięło udział w tym wieloletnim projekcie), którym warsztaty szkoleniowe zapewniła firma językowa JDJ Bachalski
2001- wygrane prawybory w Platformie Obywatelskiej w Lubuskiem, funkcja szefa regionu z automatu po prawyborach, ponownie wybierany dwukrotnie w 2003 i 2006 na przewodniczącego partii w regionie
2001-  2005 poseł na Sejm RP z PO( przewodniczący parlamentarnego zespołu przedsiębiorczości)
2005-2007 senator RP z ramienia PO
2005-2006 wiceprzewodniczący klubu Senackiego PO
2005-2006 członek prezydium klubu parlamentarnego ( jedyny wybrany bez nominacji przewodniczącego partii Donalda Tuska)
2006- przegrane wybory na prezydenta Gorzowa z wynikiem ponad 20 % w pierwszej turze
2007- rezygnacja z członkostwa w PO
2010- członkostwo w Stronnictwie Demokratycznym i udział w prezydenckiej kampanii Andrzeja Olechowskiego
2010- przegrane wybory na prezydenta Poznania jako kandydat SD i z poparciem SLD i innych partii centro-lewicowych z wynikiem bliskim 7 %
2012- założenie i prowadzenie stowarzyszenia Tylko Gorzów. Niewątpliwym sukcesem jest organizacja szeregu debat społecznych i innych projektów o wymiarze lokalnym.
2013- założenie i przewodnictwo stowarzyszeniu Europa plus w województwie lubuskim.
2013- jesień:  przystąpienie do partii Twój Ruch
Działalność zawodowa:

1990- założenie przedstawicielstwa zagranicznych szkół językowych JDJ. Działa z powodzeniem do dziś. 120 tys klientów do teraz. Największa agencja językowa w kraju. Szereg nagród ogólnopolskich i zagranicznych.
1995- 2011 – założenie i prowadzenie sieci szkół językowych w całym kraju o nazwie JDJ college. Działalność zakończona wskutek niekorzystnych zmian na rynku edukacyjnym)
1996- utworzenie firmy Zielony Horyzont i firmy Trawan w branży małej architektury. Działa z powodzeniem do dziś.
1998- założenie firmy deweloperskiej Jarbud( dziś- pod nazwa Bachalski development sp. z o. o.) Firma działa z sukcesami do teraz. Podobnie inne firmy celowe w tej samej branży z grupy kapitałowej Bachalski.
2002- założenie pierwszej bezpłatnej gazety w Gorzowie : ‚Tylko Gorzów’. Działa do dziś jako miesięcznik.
2000-2006- założenie i prowadzenie anglojęzycznego miesięcznika ‚Anglorama’. Zamknięta ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych.
2005- wykupienie portalu społecznościowego Gorzow24.pl. Działa
do dziś.
2011- wybudowanie i prowadzenie kliniki medycznej ” Mediraj” w Gorzowie Wlkp. Ciągle czeka na lepsze czasy…i kontrakty z NFZ- tu.
2013- rozpoczęcie tworzenia zachodniego klastra medyczno- turystycznego
2015 – powołanie spółki dr Smart

 

Inne:
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i  piśmie, dobra -języka rosyjskiego, słaba- niemieckiego.
Licencja ratownika wodnego
Łatwość poruszania się w świecie..
Znajomość wielu branż ze względu na doświadczenia zawodowe.
Zakochany w piłce nożnej. Reprezentant polskiej drużyny parlamentarnej w 2001-2007.
Zakochany bez reszty w swoich pociechach ojciec  czwórki dzieci. Dwoje dorosłych i dwójki maluchów.
Największy sukces- przede mną jednak, być może za chwile..:-)